__vasilich__ 0.00 0.00
__kama__ 0.00 0.00
__baikal__ 0.00 0.00
_zloy_ 0.00 0.00
_VvvV_

_VvvV_

Владимир

0.00 0.00
_v0ult

_v0ult

Leonid

0.00 0.00
_TroY_ 0.00 -0.16
_Samel_ 0.00 0.00
_Ro

_Ro

0.10 2.56
_ReD_ 0.00 0.00
_PM_ 0.00 0.00
_oleg 0.00 0.00
_Lozhkin_ 0.00 0.00
_Lex_ 0.00 0.00
_leo_ 0.00 0.00